Contact

Systemen bouwen zodat het jongvee gezond blijft.

Advies en training over kalvermanagement

Goed opgefokt jongvee vormt een succesvoorwaarde voor gezonde, duurzame en productieve melkkoeien. Jongveeopfok, oftewel de productie van nieuwe melkkoeien, behoort tot de belangrijkste onderdelen van de melkveehouderij. Efficiënt en goed jongvee opfokken vraagt specifieke kennis, werkwijzen en stalinrichting.

Visie

“Een goed ontworpen jongveeopfok omvat de plattegrond van de stal, de inrichting, de werkwijzen, de werkplanning, de ventilatie en de voeding. Dit zorgt voor maximaal gezonde kalveren en minimaal werk. Optimale groei en ontwikkeling van de kalveren volgen daarbij vanzelf, net als werkplezier."

Advies

  • Ontwerpen van stallen.
  • Arbeidsefficiëntie, bioveiligheid en slimme werkwijzen.
  • Ventilatie en luchtwegproblemen.
  • Oplossen van gezondheidsproblemen.
  • Verbetering van groei- en productie.

Training en educatie

  • Boeken.
  • Lezingen en cursussen Jongveesignalen.
  • Training stalontwerp, inrichting & organisatie
  • Video-learning.
  • Studiegroepbijeenkomsten.