Contact

Gezondheid ontstaat uit comfort, goede voeding en bioveiligheid.

Gezondheid van kalveren

Wilt u advies?

Neem contact op met een Kalverdokter!

Gezonde kalveren vormen het begin van de opfok van uitstekende kalfvaarzen. De dieren voelen zich goed, groeien harder en vragen minder tijd dan kalveren die worstelen met ziekteproblemen. Het werkplezier ligt eveneens vele malen hoger.

Kalverdokter.nl steunt veehouders om op hun bedrijf de succesfactoren voor gezondheid en groei neer te zetten. Ja, wij helpen bij het oplossen van specifieke problemen. Maar onze kracht is onze totaalaanpak: het neerzetten van huisvesting, inrichting en werkwijzen zodat de kalveren gezond blijven.

Gezondheid

De meeste gezondheidsproblemen ontstaan door:

 • Zware geboortes
 • Onvoldoende biestopname
 • Onhygiënische huisvesting en biest- of melkverstrekking
 • Voedingsfouten
 • Slechte huisvesting; natte hokken, onvoldoende ventilatie, tocht of koude luchtval
 • Overbezetting
 • Virusziekten
 • Parasieten

Voeding

Het nuchtere kalf is voor zijn afweer afhankelijk van afweerstoffen uit de biest, die het kalf beschermen tegen ziektekiemen. Zorg ervoor dat het pasgeboren kalf:

 • Binnen 2 uur 2 liter biest gedronken heeft.
 • Binnen 12 uur 4 liter biest gedronken heeft.
 • Na 24 uur 5,5 liter biest binnen gekregen heeft.

Het is belangrijk dat het kalf zo snel, zo veel mogelijk biest opneemt. De opnamecapaciteit van afweerstoffen door de darmwandcellen van het kalf is na 6 uur nog maar 50%! Vierentwintig uur na de geboorte is de opmanamecapaciteit 0%. Dus het kalf moet de eerste dag zo veel mogelijk biest opgenomen hebben om een goede start te kunnen maken.

Het begrip "biestkwaliteit" omvat meerdere aspecten, waarvan de belangrijkste zijn het gehalte aan afweerstoffen en het gehalte aan kiemen. Tijdens het voeren moet ook de temperatuur kloppen.

Het is verstandig om de biest regelmatig te onderzoeken om de kwaliteit van verschillende koeien te kunnen bepalen. Het gehalte aan afweerstoffen meet je met bijv. een drijver, refractometer of Brix-meter. Het aantal kiemen (kiemgetal) moet in een laboratorium worden bepaald. In onderstaande link lees je hoe je hiervoor op hygiënische wijze een biestmonster neemt.

Instructiekaart verse biestmonstername

Na de biestperiode krijgt het kalf koe- of kalvermelk. Het is beter om vaker te voeren dan om meer melk per voerbeurt te geven.

Tijdens het aanmaken van kalvermelk kunnen veel problemen ontstaan. Zorg daarom voor schoon en ontsmet materiaal, een schone werkplek en dat het water op de juiste temperatuur is voor het aanmaken van de melk.

De pens van het kalf moet zich ontwikkelen en daarom zijn ruw- en krachtvoer onmisbaar. Vanaf de derde tot vijfde dag moet speciale kalverbrok of een kalvermix gegeven worden. Dit ververs je elke dag. Als het kalf voldoende ruw- en krachtvoer opneemt en er ook de voedingsstoffen uit kan halen, groeit het dier op moment van spenen probleemloos door.

Zonder water kan het kalf geen vast (droog) voer opnemen en alleen de melkvoeding bevat soms-genoeg-maar-meestal-te-weinig water. Dus ook vanaf dag 3 tot 5 continu fris water verstrekken. Kalfjes die ziek worden hebben extra water nodig.

De Koesignalendiamant

diamond.png

De Koesignalendiamant toont de zeven basisbehoeften, oftewel succesfactoren, voor gezond, goed groeiend jongvee: voer/water, licht/lucht, rust/ruimte en gezondheid. Gezondheid is het resultaat van deze factoren.

 • Voer/water
  Elke kalf heeft altijd toegang tot smakelijk voer en smakelijk water van de juiste samenstelling.
 • Licht/lucht
  Elk kalf heeft een dag- en nachtritme. Er zijn geen belemmerende overgangen van licht naar donker.
  Het kalf ademt smakelijke lucht in van de juiste samenstelling.
 • Rust – ruimte
  Elk kalf heeft toegang tot een comfortabele ligplaats. Comfort betekent: probleemloos gaan liggen en opstaan; zacht, hygienisch en droog ligbed; microklimaat dat fris is en niet te warm of koud.