Contact

Een stalontwerp is een afspiegeling van de manier waarop je je werk doet.

Huisvesting en arbeidsorganisatie

Een stalontwerp is een afspiegeling van de manier waarop je het werk doet, waarbij je rekening houdt met de huisvestingseisen die de dieren stellen. Het ontwerp van een jongveestal maakt daarom altijd onderdeel uit van een groter geheel: de werkorganisatie op het hele bedrijf. Dit is iets wat je heel planmatig moet aanpakken.

Bioveiligheid

Bioveiligheid omvat alle maatregelen die het binnenkomen en de verspreiding van ziekten op het bedrijf verhinderen.

Meer info

Meer informatie over bioveiligheid vindt u onder meer in het boek 'Vleesvarkens & Gezondheid'.

 • Scheid het deel van het bedrijf waar het vee staat (wit gedeelte) van de buitenwereld (zwart gedeelte), met een logische en effectieve afscheiding. Het witte gedeelte is alleen toegankelijk voor vooraf geselecteerde mensen, dieren en materialen die zich daarbij aan hygiëneregels moeten houden.
 • Maak gebruik van een hygiënesluis. Laat bezoekers, zoals bijvoorbeeld veeartsen, hier bedrijfskleding aantrekken. Hiermee houd je ziektekiemen van andere bedrijven buiten de deur.
 • Mensen die vee laden komen niet in het witte gedeelte van het bedrijf. Plaats af te voeren dieren op de grens van het witte gedeelte in speciale afvoervoorziening.
 • Huisvest jongvee niet bij het melkvee. De oudere dieren hebben ziektekiemen bij zich waar het jongvee ziek van kan worden.
 • Hanteer de juiste looplijnen. Werk van jong naar oud en zieke dieren laatst.
 • Gebruik schone, ontsmette materialen die na gebruik goed en handig schoon te maken zijn.
 • Maak direct na leegkomen de kalverhokken en de ruimtes schoon en ontsmet ze.
 • Maak gebruik van een weekplanning en een werkplanning.
 • Controleer tenminste 2x daags alle dieren op ziektekenmerken en grijp in geval van ziekte direct effectief in (bedrijfsbehandelplan).

Op onderstaande website is informatie te vinden over de maatregelen die genomen worden op Canadese bedrijven met betrekking tot bioveiligheid. Deze maatregelen houden dier en mens gezond.

www.inspection.gc.ca/biosecurity

Wilt u advies?

Neem contact op met een huisvestingsspecialist!

Werkwijzen en planning

Standaard werkwijzen (protocollen) en een vaste dag-/week-/maandplanning zorgen ervoor dat je de juiste dingen op het juiste moment op de juiste wijze doet. Op die manier vergeet je niets en blijf je heel veel problemen voor!

Ook checklisten, werkschema's, behandelplannen en beslisbomen helpen je om elke dag weer topkwaliteit zorg te leveren. Hier als voorbeeld het werkschema reiniging en desinfectie van materialen voor biest- en melkvoeding, een van de vele handige schema's uit het boek Jongveesignalen.

Voorbeeld van een werkschema

De Koesignalendiamant

diamond.png

De Koesignalendiamant toont de zeven basisbehoeften, oftewel succesfactoren, voor gezond, goed groeiend jongvee: voer/water, licht/lucht, rust/ruimte en gezondheid. Gezondheid is het resultaat van deze factoren.

 • Voer/water
  Elke kalf heeft altijd toegang tot smakelijk voer en smakelijk water van de juiste samenstelling.
 • Licht/lucht
  Elk kalf heeft een dag- en nachtritme. Er zijn geen belemmerende overgangen van licht naar donker.
  Het kalf ademt smakelijke lucht in van de juiste samenstelling.
 • Rust – ruimte
  Elk kalf heeft toegang tot een comfortabele ligplaats. Comfort betekent: probleemloos gaan liggen en opstaan; zacht, hygienisch en droog ligbed; microklimaat dat fris is en niet te warm of koud.