Contact

Bij jonge kalveren vaak onvoldoende ventilatie of tocht.

Ventilatie van kalverstallen

Frisse lucht is –natuurlijk- ook voor jongvee van levensbelang. Ventilatie heeft als doel de lucht te verversen, dus gassen, stof en vocht af te voeren en zuurstof aan te voeren. Jonge kalveren (tot 6 maanden) produceren weinig warmte en zijn nog vatbaar voor kou, zeker de allerjongste. Correcte ventilatie is delicaat: niet te veel en niet te weinig. Met name bij kalveren tot ca. 6 maanden gaat het erom de balans te vinden tussen tocht en voldoende luchtverversing. De adviseurs van Vetvice zijn deskundig op het gebied van klimaat voor jongvee en vertrouwd met allerlei soorten ventilatie. Afhankelijk van de wens van de klant ontwerpen wij een zo goed mogelijk systeem voor klimaatbeheersing.

Optimale temperatuur

In de figuur zie je dat een kalf tot twee weken het best gedijt bij temperaturen tussen de 18 en 25 °C. Als de temperatuur onder de 18 °C komt, moet het dier energie verbranden om zich warm te houden. Voor een kalf van 1 maand ligt deze ondergrens op 14 °C, terwijl een kalf ouder dan 6 maanden het pas koud krijgt als het vriest. Voor kalveren die melk drinken wordt vaak gewerkt met de vuistregel: elke graad onder 10 °C verhoogt de energiebehoefte met 2%. Dus bij 0 °C moet het kalf 20% meer energie opnemen via de voeding om dezelfde groei te realiseren.


Bron: Hahn, 1999

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie maakt gebruik van wind en luchtstromen, zonder hulp van ventilatoren. Voorbeelden hiervan zijn openfrontstallen.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie wordt luchtstroming met ventilatoren gecreëerd. Dit kan door middel van onderdruk en overdruk. Het voordeel van mechanische ventilatie is dat het beter beheersbaar is dan natuurlijke ventilatie en dat er ook op windstille dagen luchtverversing is.

Nestscore

Kalveren hebben weinig vet op hun lichaam. Het beetje vet dat ze hebben, is nodig om het immuunsysteem te laten functioneren en om de lichaamstemperatuur op peil te houden wanneer het koud is.